Leka

Залоги на дань с прибыли у ЧП

Recommended Posts

Помогите, пожалуйста, разобраться, знающие люди! В каком случае частный предприниматель (OSVČ) должен платить залог на дань с прибыли? Только если в последний раз он платил налог выше 30000 крон? Относится ли это к иностранцам? Нашла вот такой пункт: Zálohy neplatí poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 30 000 Kč.

(Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 38a Zálohy (2))

Ситуация такая: я выставляю фактуру, и с меня хотят снять 10% как залог на основании пункта

§ 38e Zajištění daně

(1) K zajištění daně ze zdanitelných příjmů poplatníků podle § 2, z nichž není daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, jsou plátci daně při výplatě, poukázání nebo připsání úhrady ve prospěch poplatníka, nejpozději v den, kdy o závazku účtují v souladu s platnými účetními předpisy, povinni srazit zajištění daně poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 3, kteří nejsou daňovými rezidenty členského státu Evropské unie nebo dalších států, které tvoří Evropský hospodářský prostor, ve výši

 

a) 1 % z příjmů z prodeje investičních nástrojů podle zvláštního právního předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu71) a z příjmů z úhrad pohledávky nabyté postoupením,

b ) 10 % z příjmů ze zdrojů na území České republiky (§ 22), s výjimkami uvedenými v písmenu a) a odstavcích 3 a 4.

 

K zajištění daně nejsou plátci daně povinni v případě, kdy je záloha srážena podle § 38h.

 

Правы ли они? Не относится ли этот пункт к наемным рабочим?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день,

знаете, года два назад столкнулся с подобной ситуацией и подымал даже данный вопрос здесь в форуме, может где сохранилось.

У меня это завершилось все визитом к даневому порадцу, результат был таков: эта "заиштёваци дань" касается только предпринимателей, которые не являются даневыми резидентами ЧР, поскольку у меня было тогда поволени к длоугодобему побыту я считался даневым резидентом ЧР, тоесть класически подавал даньове признани как и все до 31 марта за предыдущий год. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Добрый день,

знаете, года два назад столкнулся с подобной ситуацией и подымал даже данный вопрос здесь в форуме, может где сохранилось.

У меня это завершилось все визитом к даневому порадцу, результат был таков: эта "заиштёваци дань" касается только предпринимателей, которые не являются даневыми резидентами ЧР, поскольку у меня было тогда поволени к длоугодобему побыту я считался даневым резидентом ЧР, тоесть класически подавал даньове признани как и все до 31 марта за предыдущий год. :)

 

P.S. Да, забыл сказать, что в принципе не страшно если все таки с Вас снимут эти 10%, потом достаточно указать эту сумму в признани и Вам её зачтут в счет уплаты налога или например вернут если повинность будет меньше залог, у меня было так....

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

:) надо же... есть... Спасибо профикам :beer: я здесь так сказать неопытный пользователь и редкий гость....

Share this post


Link to post
Share on other sites

В догонку: подтверждение о том, что вы являетесь налоговым резидентом можно взять в финанчаке. Называется Potvrzení o danověm domicilu. Стоит 100 крон.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.