Recommended Posts

Ну а чего.. ! Спасибо, приедем. Бум звонить перед выездом. Вот разгребемся с нотаржем..да с сидлом этим. Назначил теперь на 18-е.

Share this post


Link to post
Share on other sites

QUOTE (Micir @ Apr 15 2006, 11:29) А как озаглавить сей документ? В каком примерно виде он и к кому обращен?

Вид письменный, обращен к органу, который осуществляет назначение на должность, т.е. к общему собранию.

Почитайте пока вот это; если останутся неясности - спрашивайте.

Další ze zákonem aprobovaných možností zániku funkce jednatele společnosti je jeho odstoupení z funkce. Tato možnost je přitom obecně upravena v ustanovení § 66 odst. 1 obchodního zákoníku. Dle jeho úplného znění může osoba, která je statutárním orgánem nebo jeho členem anebo členem jiného orgánu společnosti, ze své funkce odstoupit. Je však povinna oznámit to orgánu, jehož je členem, nebo orgánu, který ji zvolil nebo jmenoval. U společnosti s ručením omezeným je orgánem, který odstupujícího jednatele do funkce jmenoval, valná hromada společnosti. U společností o jediném společníku je pak tímto orgánem namísto valné hromady jediný společník.

 

Výkon funkce končí v takovém okamžiku dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada společnosti, která jednatele jmenovala, nestanoví-li společenská smlouva nebo stanovy, že postačí, projednal-li je nebo měl projednat orgán, jehož je členem.

 

Valná hromada je povinna projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dověděla. Za tímto účelem tak bude zpravidla svolána mimořádná valná hromada společnosti.

 

Jestliže ale jednatel odstupující z funkce oznámí své odstoupení až na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce (např. ke dni konání valné hromady).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Grim Fandango , и здесь к Вам же за помощью.

Составил VH в кот. об отказе еднателя от своих функций, собрание одобрило и утвердило.

( смысл - убрать одного еднателя дабы облегчить себе любые будущие оформления).

На месте - все сполечники. Теперь пришла мысль о том, что надо было все это

делать у нотариуса ? Мысль , возможно , добрая, но пришла после того как побывали утром у нотаржа и он составил запись о смене сидла.

Переживания напрасны ? Можно ли подать эту VH как приложение к одному Наврху ?

Надо ли в этой VH заверить подписи сполечников ? И можно ли - в магистрате ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тороплюсь, посему тезисно:

 

Не надо, напрасны; можно; не надо, но теоретически можно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.