Recommended Posts

Друзья, подскажите текущую ситуацию с оформлением гражданства. в апреле запросили доп.сведения, в июне все отправил и тишина. В итоге уже год и 4 месяца. Кто в курсе как обстановка?

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 часов назад, pgdream@yandex.ru сказал:

Кто в курсе как обстановка?

Чиновник в министерстве. Запросите nahlížení do spisu и всё узнаете.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 часов назад, kaa сказал:

Чиновник в министерстве. Запросите nahlížení do spisu и всё узнаете.

Хорошая идея, а как это делается,?

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 часов назад, pgdream@yandex.ru сказал:

Хорошая идея, а как это делается,?

§ 38

Nahlížení do spisu

(1) Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci (§ 73). Není-li účastník zastoupen, může spolu s účastníkem nahlížet do spisu i jeho podpůrce44).

(2) Jiným osobám správní orgán umožní nahlédnout do spisu, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem.

(3) Nevidomým osobám bude obsah spisu přečten. Na požádání správní orgán nevidomé osobě umožní pořízení zvukového záznamu. Správní orgán nevidomé osobě rovněž umožní, aby do spisu nahlížel její průvodce.

(4) S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.

(5) Odepřel-li správní orgán osobě nahlížet do spisu nebo jeho části, vydá o tom usnesení, které se oznamuje pouze této osobě.

(6) Části spisu, které obsahují utajované informace nebo skutečnosti, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti, jsou vyloučeny z nahlížení do spisu; to neplatí o částech spisu, jimiž byl nebo bude prováděn důkaz, do takových částí spisu však může nahlížet pouze účastník řízení nebo jeho zástupce. Ustanovení odstavce 4 se nepoužije. Před nahlédnutím do spisu musí být účastník řízení nebo jeho zástupce poučen o povinnosti mlčenlivosti o utajovaných informacích nebo skutečnostech, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti, a o právních následcích porušení této povinnosti; o poučení se sepíše protokol. Dojde-li při nahlížení do spisu k přístupu k utajované informaci, protokol obsahuje také poučení podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost. Stejnopis protokolu zašle správní orgán do 30 dnů ode dne jeho vyhotovení Národnímu bezpečnostnímu úřadu. Postup podle věty čtvrté a páté se neuplatní, prokáže-li se účastník řízení nebo jeho zástupce platným osvědčením fyzické osoby pro příslušný stupeň utajení utajované informace a poučením, vydanými podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost.

 

Практически - вы связываетесь с министерством, лучше прямо с нужным вам отделением, и просите предоставить возможность ознакомиться с делом. Договариваетесь о сроках, и заявление об ознакомлении, скорее всего, подадите прямо на месте. Или обращаетесь письменно/электронно в министерство, не забывая указать контакты, с тем же заявлением.

  • Like 1
  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кто-то знает, каковы шансы на получение гражданства после того, как мы выиграли в верховном суде и дело возвращено обратно в министерство внитра?

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 минут назад, music2061 сказал:

после того, как мы выиграли в верховном суде и дело возвращено обратно в министерство внитра?

А что написано в решении суда?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rozhodnutí ministra vnitra , a rozhodnutí
Ministerstva vnitra se zrušují
a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 минут назад, kaa сказал:

А что написано в решении суда?

Rozhodnutí ministra vnitra , a rozhodnutí
Ministerstva vnitra se zrušu
a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 часов назад, music2061 сказал:

a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

Ни о чём. Нужно целиком читать.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В , апреле  будет 2 года как жду rozhodnutí . V nouzovem stavu наверное не рассматривают ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если честно то я не знаю. Но я бы позвонил на горячую линию и узнал 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 часов назад, Goodwin сказал:

Если честно то я не знаю. Но я бы позвонил на горячую линию и узнал 

Я звоню каждый месяц . Вашу  žádost jsem dala vyhovět . A teď žádost je u vedoucího a musí stotožnit s tím co já . Měj tě trpělivost . Pracujeme jenom jednou týdně a  je nás  jenom 5 . И так 3 месяца  уже.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing

    No registered users viewing this page.