Мирна

Титул. Получал ли кто-то право использовать титул?

Recommended Posts

Понятно. Суета вокруг дивана. 

Цитата

в Чехии после 1998 года

А до?..

Sdílet tento příspěvek


Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky

Вот такой ответ прислали из Министерства образования.

Vážený pane

V odpověď na Váš dotaz ze dne ......, který evidujeme pod č.j........, zda jako absolvent zahraniční vysoké školy "Заборостроительный университет"  se sídlem ve městě Doněck na Ukrajině DLR, jemuž bylo uznáno zahraniční vzdělání a kvalifikace rozhodnutím Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava za rovnocenné s absolutoriem magisterského studijního programu "Stavební inženýrství", jste oprávněn používat titul "inženýr", příp. zkratku "Ing." uváděnou před jménem, Vám mohu sdělit následující informace.

Procedurou uznání rovnocennosti podle zákona č. 111/1998, Sb., o vysokých školách a o doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v aktuálním znění o vysokých školách dochází k posouzení úrovně předmětného zahraničního vysokoškolského vzdělání se vzděláním v podobném/odpovídajícím studijním programu země, kde se o toto uznání žádá, tedy v České republice. Výsledkem porovnání je výrok o rovnocennosti, o hodnotě diplomu a jeho porovnatelnosti s odpovídající obdobou v uznávající zemi. Na základě této procedury jste se stal držitelem rozhodnutí odpovídající veřejné vysoké školy (Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava) o tom, že Vaše vzdělání osvědčené předloženým zahraničním diplomem je rovnocenné zde v České republice konkrétnímu akreditovanému studijnímu programu magisterského stupně.

Pokud jde o konkrétní zahraniční akademické (nebo vědecké) tituly, součástí uznání rovnocennosti je přiznání práva držiteli konkrétního zahraničního dokladu užívat zahraniční titul, který mu byl přiznán absolvovanou zahraniční vysokou školou. Zde se pak tituly udílejí (nebo nejsou udíleny) podle legislativy dané země, tedy země původu daného vzdělání. Při uznání rovnocennosti se v jeho rámci neudílí akademické tituly podle tuzemského zákona o vysokých školách, ani se nepřiřazuje ekvivalent, nebo se zahraniční tituly nepřekládají do české varianty. Každý držitel zahraničního vysokoškolského diplomu užívá tedy titul v jeho autentickém znění.

Akademický titul „inženýr“ (ve zkratce „Ing.“) užívaný podle českého práva se uděluje podle § 46 odst. 4 písm. B) zákona o vysokých školách pouze absolventům akreditovaného magisterského studijního programu vysoké školy v České republice, lze ho tedy získat pouze absolvováním akreditovaného studijního programu na tuzemské vysoké škole.

Ukrajina, jak je nám známo a jak jsme si ověřili na ukrajinském Ministerstvu školství a vědy, nezná obdobu českých akademických titulů uváděných ve zkratce u jména. Proto nebylo při uznání vašeho zahraničního (ukrajinského) vzdělání možné, aby Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Vám přiznala právo užívat akademický titul v ukrajinském znění. Rozhodnutí uvedeného správního orgánu (Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava) Vás opravňuje k prokazování se magisterskou úrovní vzdělání v daném studijním programu a k akademickým právům z toho vyplývajícím (postgraduální studium), nikoli však k užívání českého akademického titulu "inženýr" (ve zkratce "Ing.") udělovaného podle výše uvedené pasáže zákona o vysokých školách.

 

S uctivým pozdravem

Sdílet tento příspěvek


Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky

А как было ДО" - тут уже писали в теме.

Только чуть косо.Я бы не ходил аж в 80-ё параграфы и далее. Я бы начал прямо со второго.

Цитата

 

Zákon č. 111/1998 Sb. 

§ 2 (9) Nikdo kromě vysoké školy nemá právo přiznávat akademický titul, konat habilitační řízení, konat řízení ke jmenování profesorem, používat akademické insignie a konat akademické obřady.

§ 44(2) Součástmi studijního programu jsou...g) udělovaný akademický titul,( у наших не было, да во многих ВУЗах и сейчас нет нет  неотъемлемой частью программы ВУЗа - академический титул)

§ 46(6) O vykonání státní rigorózní zkoušky podle odstavce 5 vydá vysoká škola diplom; tento diplom... spolu s uvedením označení příslušné vysoké školy a akademického titulu, který je udělován.( у наших не было, да во многих ВУЗах и сейчас нет нет  неотъемлемой частью программы ВУЗа - академический титул)

 

 

А до этого был бардак...Нашим признавались титулы например МинЗдравом или МинОбразования. И никто этим особенно не переутруждался. Только с 1998 года пошли более жестким путём. Не было такого в программе? Не сдавался такой экзамен, не присваивался титул - НЕЧЕГО И ПРИЗНАВАТЬ.

Sdílet tento příspěvek


Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky

Pokud chcete odpovídat, musíte se přihlásit nebo si vytvořit účet.

Pouze registrovaní uživatelé mohou odpovídat

Vytvořit účet

Vytvořte si nový účet. Je to snadné!

Vytvořit nový účet

Přihlásit se

Máte již účet? Zde se přihlašte.

Přihlásit se