Mgr.Jodd

Помочь перевести

Recommended Posts

Просьба к знатокам перевести/ объяснить смысл выделеных (жирных) слов и словосочетаний

ALko, Lucko....заранее благодарен :wub:

 

Stručný nástin výroby piva

 

Pivovarství vyrábí z chmeleného sladového výtažku pivo, t.j. lihový nápoj se značným množstvím nezkvašeného extraktu.

 

Vyčištěný slad se na mlýnku semele na tluč; odvážené množství tluči na jednu várku se nazývá sypání. Na 1 hl obyčejného piva se bere 16 - 18 kg sladu.

Sladová moučka se vystírá za stálého míchání do vody 38°C teplé v kádi vystěrací a zvolna se zahřívá na 75°C, aby všechen škrob sladu diastazou zcukřil, bílkoviny se odbouraly a vytvořilo se co nejvíce extraktu. Toto pozvolné zahřívání se děje rmutováním v kotli rmutovém u nás obvyklým způsobem povarným neboli dekokčním.

 

Po skončeném rmutování se záděl v kádi scezovací rozdělí na čirou sladinku, která se vypouští do kotle mladinkového, a na mláto, které se po vyslazení vyhrnuje šnekem z varny. Poslední řídký výslad mláta - patoky - se vypouštějí do odpadních vod.

 

V mladinkovém kotli se sladinka okořeňuje chmelem (na 1 hl asi 1/3 kg), čímž získává na vůni, chuti a stálosti a stává se mladinkou. Po odstranění vylouženého chmele v cizu se mladinka chladí na chladnici a na povrchovém chladníku a vypouští se s teplotou 5°C do spilky.

 

Ve spilce se mladinka zakvašuje pivovarskými kvasnicemi, načež prodělává v 8 - 10 dnech hlavní kvašení a stává se mladým pivem. Toto se stahuje s kvasnicemi usazenými na dně do ležáckých sudů ve sklepě, kde několik neděl dokvašuje, sytí se kysličníkem uhličitým a získává na chuti při teplotě asi 2°C. Zralé pivo se filtruje, čepuje do dopravních soudků a jde do konzumu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

pozvolné zahřívání - постепенное нагревание

rmutováním v kotli rmutovém - вероятно - варение сусла в сусловаренном котле

povarným neboli dekokčním - процесс вываривания, т.е. декокция (значение слова "декокция" можно найти в гугле)

spilka - бродильня

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mgr.Jodd интересно зачем тебе этот перевод - ты хочешь сам пиво дома варить? :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mgr.Jodd интересно зачем тебе этот перевод - ты хочешь сам пиво дома варить? :)

... :) , нет конечно, дома только пью пиво.... попросили друзья-товарищи маленький доклад/реферат написать о старой классической технологии производства пива... если есть какие-то материалы буду благодарен получить...

 

.... rmutováním v kotli rmutovém .... нельзя ли это понять как в "водяной бане", т.е. когда хотят нагреть что-то не на открытом огне, а погружением нагреваемого сосуда с чем-то в другой сосуд с кипящей водой... а? :huh:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Может это тебе поможет - там можешь и схема посмотреть, так понятнее будет.

http://www.pilsner-urquell.cz/cs/homepage/...l/jak-se-vari-/

Алко, спасибо, изучим :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Помогите, пожалуйста, перевести последние фразы в упражнении. И мне тогда поставят "зачот"! :)

 

 

Aha! Ted`uz chape. Ma dve kabelky. Tohle je ta nespravna. Ach ano! To ten telefonat. Za to muze jeji matka!

 

(Извините, гачеков и чарочек нет на клаве) :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ага! Теперь уже понимает. Имеет две сумочки. ( У неё/него две сумочки). Эта та неправильная/ошибочная. Ах да! Это тот телефонный звонок/разговор. В этом виновата её мать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Большая просьба в помощи перевода на чешский язык :) .

Специалист 2 уровня (инженер-дефектоскопист) по неразрушающим методам контроля сварных соединений (ультразвуковому, рентгено-гаммаграфическому, визуальному, капиллярному, магнитопорошковому).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Большая просьба в помощи перевода на чешский язык :) .

Специалист 2 уровня (инженер-дефектоскопист) по неразрушающим методам контроля сварных соединений (ультразвуковому, рентгено-гаммаграфическому, визуальному, капиллярному, магнитопорошковому).

Не знаю, что обозначает 2 уровень.

Svářečský inženýr provádí plánování, komplexní dozor, kontrolu a přejímky při výrobě náročných (složitých) svařovaných výrobků (konstrukcí a zařízení), kde jsou požadovány vyšší (speciální) technické znalosti dle ČSN EN 719 čl. 5.2.2 (čl. 5.2.3) a vyšší (standardní) požadavky na jakost dle ČSN EN 729 - 2 (3), v souladu s ČSN P ENV 1090 - 1 příloha E, čl. E.1, tab. E1; ČSN 73 2601 čl. 5.4; event. s jinými výrobkovými normami.

 

Svářečský technolog provádí plánování, komplexní dozor, kontrolu a přejímky při výrobě svařovaných výrobků (konstrukcí a zařízení), kde jsou požadovány speciální (vyšší) technické znalosti dle ČSN EN 719 čl. 5.2.3 (čl. 5.2.2) a standardní (vyšší) požadavky na jakost dle ČSN EN 729 - 3 (2), v souladu s ČSN P ENV 1090 - 1 příloha E, čl. E.1, tab. E1; ČSN 73 2601 čl. 5.4; event. jinými výrobkovými normami.

 

Svářečský specialista provádí plánování, komplexní dozor, kontrolu a přejímky jen při výrobě jednoduchých svařovaných výrobků (konstrukcí), kde jsou požadovány základní technické znalosti dle ČSN EN 719 čl. 5.2.4 a základní požadavky na jakost dle ČSN EN 729 - 4, v souladu s ČSN P ENV 1090 - 1 příloha E, čl. E.1, tab. E1; ČSN 73 2601 čl. 5.4; event. jinými výrobkovými normami.

 

Svářečský kontrolor provádí vizuální kontrolu přípravy svařování, během svařování, bezprostředně po svařování, po tepelném zpracování svarů i po opravě svarů a vystavuje protokol o vizuální kontrole, v souladu s ČSN EN 970 čl. 6, 7, 8, 9 a 10 i ČSN EN 473.

 

Nedestruktivní zkoušení svarů ( ultrazvukem, radiografické zkoušení svarových spojů, zkoušení svarů kapilární metodou, zkoušení svarů magnetickou metodou práškovou, radiografické zkoušení svarových spojů, vizuální kontrola )

 

http://www.cws-anb.cz/t.py?t=2&i=33

http://www.cws-anb.cz/t.py

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aha! Ted`uz chape. Ma dve kabelky. Tohle je ta nespravna. Ach ano!

Teletubbies? :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Alka, большое спасибо за помощь :) !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Перевожу сейчас текст, в котором некий Карл решает - куда ему идти обедать?

 

В ресторан или домой. Домой, как я поняла, долго. "Ale to dlouho trva."

 

Вопрос: а нельзя просто сказать:"Ale to dlouho"? :huh:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now