Qsecofr

Ремонт автомобиля за счет виновника

Recommended Posts

(Ne)předvídatelnost

Прелесть :^) Чем хуже дорога, тем меньше ответственность :^)

Sdílet tento příspěvek


Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky

PRÁVNÍ RADA:

Větev ze stromu u silnice mi rozbila auto :!:

 

Při jízdě po silnici II.třídy nám na auto spadla větev, promáčkla střechu, blatníky, rozbila sklo.

Celková škoda činí škoda cca 50 000 Kč.

Strom byl 1,5m od silnice, majitelem jsou státní lesy ČR.

Mohu po nich požadovat náhradu škody?

 

Vlastník pozemku, na kterém strom stál, odpovídá za škodu pouze dle obecných ustanovení o náhradě škody dle ust. §420 občanského zákoníku, což znamená, že odpovídá pouze tam, kde je současně přítomno i zavinění k porušení povinnosti. Vlastník pozemku, potažmo stromu, by musel zanedbat obecnou povinnost předcházet škodám, např. v té podobě, že by se o stromy nestaral, nepečoval by o ně s péčí řádného hospodáře nebo jinak zanedbal své povinnosti jakožto vlastníka.

 

Problém je ale v tom, že prokazování porušení povinnosti tíží poškozeného.

Pro účely úspěšného uplatnění nároku na náhradu škody by proto bylo nezbytné prokázání porušení prevenční povinnosti vlastníka stromu (pozemku), což se jeví jako krajně svízelné, byť však nikoli nemožné.

 

Nárok lze proto sice doporučit uplatnit, nicméně příliš velké vyhlídky na úspěšné uplatnění tohoto nároku by nebylo možno vnímat právě s ohledem na očekávanou důkazní nouzi na Vaší straně.

 

Musel byste například prokázat, že Lesy ČR a.s. neprováděly řádnou údržbu, a větve tak na silnici padaly opakovaně.

 

Důležitou otázkou také je, jak je škoda zadokumentovaná.

Byla u nehody policie?

Jsou k dispozici svědecké výpovědi?

Jak je prokázáno, že větev spadla právě z konkrétního stromu?

To jsou všechno otázky týkající se důkazního břemene, které tíží poškozeného a je to právě poškozený, kdo musí tyto skutečnosti prokazovat.

 

JUDr.Tomáš Beran

Upraveno uživatelem sUs

Sdílet tento příspěvek


Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky

PRÁVNÍ RADA:

Když kámen rozbije sklo

 

Při jízdě za nákladním automobilem se vlivem odlétnutého kamene rozbilo čelní sklo u mého osobního automobilu. Mám pouze povinné pojištění.

 

V ranním provozu se mi nepodařilo řidiče dostihnout a informovat o této skutečnosti, ale podle firmy uvedené na plachtě vozidla jsem tuto kontaktoval a informoval o události včetně SPZ.

 

K mému zděšení jsem se dozvěděl, že tyto škody firma údajně neuznává a že jsem měl škodu nahlásit policii.

 

Jak mohu dál postupovat?

 

Je zřejmé, že škoda na Vašem vozidle vznikla v důsledku provozu motorového vozidla, jehož vlastníkem byla společnost, kterou jste následně kontaktoval. Tato společnost jako vlastník - a tedy i provozovatel - vozidla za způsobenou škodu odpovídá Podle ustanovení § 427 odst.2 Občanského zákoníku každý provozovatel motorového vozidla odpovídá za škodu vyvolanou zvláštní povahou tohoto provozu.

 

V této souvislosti zdůrazňuji, že dle tohoto speciálního ustanovení (které upravuje škodu způsobenou provozem motorových vozidel) není podmínkou odpovědnosti za škodu jakékoliv zavinění či porušení jakékoliv povinnosti (např. pravidel silničního provozu).

 

Jde o tzv. objektivní odpovědnost, a proto nezáleží na tom, zda řidič Vámi uváděného nákladního vozidla způsobem jízdy škodu zavinil, či nikoliv. Na škodu takto způsobenou se vztahuje povinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (povinné ručení), a proto nic nebrání tomu, aby škoda mohla být uhrazena z povinného ručení vlastníka nákladního vozidla.

 

Způsob vzniku škody (a tím i odpovědnost vlastníka nákladního vozidla) však musíte pochopitelně určitým způsobem prokázat. Obávám se, že následné přivolání policie by situaci nikterak neřešilo, neboť přivolaná policie by konstatovala pouze existenci poškození, ale nikoliv způsob jejího vzniku a původce, který by již nebyl ani na místě.

 

Vznik škody tak lze nejlépe prokázat svědectvím další osoby, lépe pak i více dalších osob, např. spolujezdců. Pokud by ani pak s Vámi nechtěl majitel nákladního vozidla jednat, musel byste se obrátit na soud, u kterého byste pak měl velkou naději na úspěch.

 

Mgr. Jan Zapotil

Sdílet tento příspěvek


Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky

PRÁVNÍ RADA:

Nehrozí mi promlčení náhrady škody od správce komunikace? :!:

 

V důsledku špatného přenosného dopravního značení jsem se bočně střetl s jiným vozidlem.

Policie vše zdokumentovala a po měsíci uzavřela s tím, že viníkem není ani jeden z řidičů.

 

V jaké lhůtě musím správce dopravního značení vyzvat k náhradě škody?

A můžu požádat policii, aby mi vydala opisy protokolů a hlavně dokumentační fotky, které pořídila na místě nehody?

 

Správce dopravního značení musíte písemně vyzvat k náhradě škody v obecné promlčecí lhůtě, která činí dva roky ode dne, kdy jste se o škodě dozvěděl, nejpozději však do tří let od škodní události.

 

Jako účastník dopravní nehody máte právo na kopii policejního spisu, můžete tedy požádat i o fotodokumentaci, která Vám pomůže při dokazování zavinění ze strany správce komunikace.

 

Pokud máte uzavřeno i havarijní pojištění, bude zřejmě rychlejší nechat opravit vozidlo z jeho plnění a pak uplatnit náhradu spoluúčasti po správci komunikace.

 

V tomto případě ale nelze stoprocentně počítat s tím, že získáte plnou náhradu spoluúčasti. :!:

 

Může to tak být, ale nemusí.

"Naděje" na získání celé spoluúčasti se snižuje s tím, jak je vozidlo starší a má tudíž vyšší odpočet znehodnocení (amortizace).

Může se tedy stát, že spoluúčast nebude možno uplatnit vůbec, protože výše skutečné škody (tedy částka, kterou byste dostal přímo od správce komunikace) bude nižší než výše pojistného plnění od havarijní pojišťovny po odečtení spoluúčasti. A v takovém případě nedostanete ze spoluúčasti nic, protože se nejedná dle zákona o škodu.

 

JUDr.Tomáš Beran

Sdílet tento příspěvek


Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky

PRÁVNÍ RADA:

Co dělat, když pojišťovna krátí plnění :!:

 

V lednu letošního roku mě naboural člověk, který nevybral zatáčku. K vině se doznal, podepsal zápis o nehodě, dal mi své údaje pro pojišťovnu.

 

Nicméně na pojišťovně mi řekli, že pokud mám auto starší 5 let a najeto více jak 150 000 km, pak mi strhnou amortizaci na díly. Konkrétně by to vypadalo tak, že já bych musel servisu zaplatit 60 000 Kč, pak předložit fakturu a pojišťovna by mi vyplatila (kdoví kdy) asi 45 000 Kč.

 

Tak jsem na pojišťovnu nahlásil, že chci opravu řešit rozpočtem a doufal, že to vyjde taky na přibližně 45 000 Kč.

Já bych pak měl šanci zvolit levnější servis, případně použít starší náhradní díly. Jenže pojišťovna mi plnění napočítala na pouhých 24 000 Kč.

Náhradní díly, lakování a práci - vše značně podhodnotili.

Písemně jsem je požádal o udělání nového korektního rozpočtu, nebo ať mi sdělí adresu prodejny nebo opravny, kde mají náhradní díly za jimi uváděné ceny.

Neudělali ani jedno, ani druhé.

 

Jak mám dále postupovat?

Ceny, které má pojišťovna uvedeny v systému pro výpočet nákladů na opravy, nejsou nikterak závazné.

Není totiž vůbec vyloučeno, že má pojišťovna tyto ceny podhodnocené, neboť spoléhá na to, že se poškození až tak často neozvou.

 

Pokud v daném případě měla být provedena likvidace rozpočtem, znamená to, že pojišťovna vypočte skutečnou škodu ve vztahu k náhradním dílům, to znamená, že vezme cenu nových dílů a odečte od nich amortizaci a tuto částku společně s cenou za práci vyplatí. Tato suma se rovná a musí rovnat výši částky, kterou byste od pojišťovny dostal, pokud byste vozidlo nechal opravit novými díly a pojišťovna by od ceny nových dílů odečítala amortizaci.

 

Samozřejmě je třeba počítat s tím, že pojišťovna bude uplatňovat odpočet opotřebení, a to i v případě kalkulace rozpočtem. Opotřebení se odečítá vždy (pokud nejde o nové auto). S odečtem opotřebení tedy nelze učinit nic, otázka je spíš, zda výše tohoto odpočtu odpovídá skutečné škodě.

 

Jako nejvhodnější způsob, jak dosáhnout změny, je nechat si zpracovat znalecký posudek na určení výše ceny opravy, Bude-li tato částka vyšší než pojistné plnění vyplacené pojišťovnou, lze se rozdílu domáhat u soudu, a to včetně ceny znaleckého posudku. Zpracování znaleckého posudku tak musí být prvním krokem, případná žaloba u soudu pak krokem druhým.

 

V každém případě je však třeba mít na paměti ust. §443 občanského zákoníku, podle kterého se při určení výše škody vychází z ceny věci v okamžiku poškození, to znamená, že se zohledňuje odpočet amortizace. Plnou cenu opravy tedy nelze vymoci nikdy.

 

JUDr.Tomáš Beran

Sdílet tento příspěvek


Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky

Jak se chovat při nehodě. Kdo vám pomůže?

 

PEI16ef3a_STC_do2.JPG

 

Špatná viditelnost, mokrá a během následujících měsíců stále častěji i namrzlá silnice ve spojení s nezkušenými a riskujícími řidiči vytváří téměř "ideální" podmínky pro drobné dopravní nehody.

 

Jak se zachovat ve chvíli, kdy se stanete jejím účastníkem?

Komu volat?

Na co určitě nezapomenout?

Podrobný návod, jak v případě havárie postupovat.

 

1. Stala se nehoda: Zastavte

Co nejrychleji zastavte a zatáhněte ruční brzdu. Udělejte to vždy; i při banální nehodě, třeba když někomu na parkovišti před supermarketem odřete lak.

 

2. Vypněte motor vozidla

Pokud motor ještě běží, vypněte jej. Zabráníte tím hrozbě požáru.

 

3. Zapněte výstražná světla

Rozsvícením "blikačů“ upozorníte ostatní řidiče na problémy na silnici. To je v období, kdy je mlha, případně padá sníh, velmi důležité.

 

4. Ujistěte se, zda neuniká palivo

Vystupte a zjistěte, zda z automobilu neunikají pohonné hmoty. V případě úniku paliva je lepší odpojit autobaterii a zavolat hasiče. Pokud uniká benzin, je riziko výbuchu vysoké, u nafty o něco menší.

 

5. Co dělat, když auto začne hořet

Když auto hoří, pokuste se hlavně (samozřejmě kromě lidí) zachránit osobní doklady a utečte co nerychleji do bezpečí mimo silnici.

 

6. Je někdo zraněný? Ujistěte se, jak moc

Posuďte rozsah zranění. Jestliže to bude třeba, poskytněte první pomoc, případně zavolejte na telefonní číslo 112 nebo 155 a žádejte příjezd rychlé záchranné služby.

 

7. Ošetřete oběti nehody podle vážnosti zranění

Nejdříve ošetřujte ty, kteří jsou v bezvědomí nebo prudce krvácejí.

 

8. V autě zůstal člověk – kdy ho vyprostit

Pokud to jde, je vhodné se zraněným příliš nehýbat. Jestliže to vyžaduje situace, například hrozba požáru, je lepší člověka vyndat i za cenu, že mu můžete zhoršit poranění. Pamatujte, že nejdůležitější je zachování životních funkcí.

 

9. Kdy je nutné zavolat policii

Pokud to situace vyžaduje (škoda převýšila 50 tisíc korun, někdo je zraněn; ale i když byl poškozen například plot nebo auto na leasing), musíte zavolat policii. A to na tradiční číslo 158 nebo i na dispečink 112, který příjezd policie zajistí.

 

10. Oblékněte si reflexní vestu

I když to není povinné, oblékněte si reflexní vestu. Na silnici vás ostatní řidiči mnohem lépe a dříve uvidí.

 

11. Umístěte výstražný trojúhelník

Použití výstražného trojúhelníku je povinné a za opomenutí hrozí pokuta. Ale hlavně jím upozorníte řidiče za vámi na problémy na vozovce. Mimo obec musí být umístěn minimálně 50 metrů za autem.

 

12. S autem raději nehýbejte

Jestliže bude nehodu šetřit policie, s vozidlem raději nehýbejte. Pouze když by výrazně bránilo provozu, ohrožovalo by ostatní účastníky silničního provozu nebo by bylo nutné zpod auta například vyprostit zraněného člověka. Pak původní polohu vozidel jakýmkoliv způsobem (písek, oblázky) označte. Předtím se však vyplatí zjistit, zda i další účastník nehody bude o jejím průběhu tvrdit totéž, co vy.

 

13. Odejděte ze silnice, je to bezpečnější

Na příjezd pomoci a policistů raději čekejte mimo silnici. Obzvlášť to platí na dálnicích a silnicích, kde je hustý provoz. V žádném případě nezůstávejte sedět v autě a raději nepostávejte ani vedle něj. A to ani při chladném počasí. Je lepší se pořádně obléknout a zimu přečkat venku než riskovat, že vaše odstavené auto nabourá nepozorný řidič.

 

14. Na místě nehody řiďte dopravu

Pokud jsou poškozená auta v nepřehledném úseku, jste oprávněni zastavovat projíždějící vozidla a řídit dopravu.

 

15. Vyměňte si osobní údaje

Účastníci dopravní nehody jsou povinni si navzájem vyměnit osobní údaje. Opište si údaje z občanského průkazu i registrační značky automobilů a čísla povinného ručení.

 

16. Při vyšetřování pomáhejte

Policisté u všech účastníků bouračky budou zjišťovat, zda nejsou pod vlivem alkoholu, případně jiných návykových látek, a zkontrolují doklady. V závěru vyšetřování vypracují protokol, který dají účastníkům přečíst a podepsat. Podepište ho jen tehdy, když s ním souhlasíte. V každém případě si zapište jeho číslo.

 

17. Konečně můžete odjet

Když policisté ukončí vyšetřování, vydají svolení k odjezdu. Pokud jsou auta provozuschopná (nebo mohou být odtažena na laně), odjeďte s nimi z místa srážky.

 

18. Voláme odtahovou službu

Jestliže je auto nepojízdné, je třeba zavolat odtahovou službu. Odtah zajišťuje vždy viník nehody přes svoji pojišťovnu.

 

19. Kdo nahradí vzniklou škodu?

Pokud jste nehodu zavinili, obraťte se na pojišťovnu, kde máte uzavřené povinné ručení. Ta záležitost vyřídí. V opačném případě by vás měla kontaktovat pojišťovna viníka, a to do tří dnů.

 

20. Jak postupovat, když je škoda pod 50 tisíc

Policii volat nemusíte. Vyměňte si osobní údaje, zapište si registrační značky aut i čísla dokladu o pojištění. Domluvte se s ostatními, kdo nehodu zavinil, sepište o ní záznam a všichni ho podepište.

 

Automobil nejede. Kdo vám pomůže?

Po vyřešení dopravní nehody policisty přichází na řadu likvidace vzniklých škod a případné odtažení auta do servisu.

 

Největší problémy dělají uvízlá auta zejména na horách, kde do lyžařských center často vede jen jedna přístupová silnice. V těchto případech většinou pomohou řidiči posypových vozů, kteří však auto překážející provozu obvykle odtáhnou jen na nejbližší místo, kde tolik nevadí. Zbytek už si každý musí zařídit sám.

 

Řidiči, kteří nehodu nezaviní, se však nemusí nijak vzrušovat a rovnou by měli oslovit viníka bouračky. Jeho pojišťovna se totiž o přivolání odtahové služby postará. Je však třeba si ohlídat, aby se o nutnosti odtáhnout auto nejen viníka nehody, ale i poškozeného, dispečer na zákaznické lince dozvěděl.

 

Pokud jste viníkem nehody vy, volejte do své pojišťovny, kde máte uzavřeno takzvané povinné ručení. Operátor vás požádá o popsání situace a zařídí vše potřebné. To platí i tehdy, když auto prostě bez důvodu náhle nejede. Ale k tomu je většinou třeba mít uzavřenu i havarijní pojistku.

 

Jestliže tomu tak není, pak nezbývá než se obrátit na některou z placených asistenčních služeb, případně na odtahovou službu přímo v místě nehody či poruchy.

 

Další možností je, že máte automobil v záruce. Až na pár výjimek totiž většina prodejců nových aut svým zákazníkům nabízí bezplatné firemní využití asistenční služby. V jejím rámci bývá nabízen přinejmenším odtah do nejbližšího autorizovaného servisu nebo rovnou příjezd technika a oprava přímo na místě.

 

Pomoc na telefonu :!:

 

Česká pojišťovna Asistent 224 557 004

Škoda Assistance 800 120 000

ÚAMK 1230

ABA 1240

ACA 1213

Global Assistance 1220

Allianz-Elvia Assistance 800 170 000

General Assistance 777 121 111

 

MF DNES

Sdílet tento příspěvek


Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky

Co dělat, když praskne čelní sklo

 

hi-1.jpg

 

Kamínek na silnici, který skončil na čelním skle osobního auta, obvykle zanechá nepříjemnou stopu v podobě jamky, "pavouka" nebo praskliny.

Co v takové chvíli dělat?

 

Jedete po silnici, ozve se rána a na čelním skle je najednou vyražená jamka či prasklina. V takové chvíli musíte reagovat rychle.

Když čelní sklo nemáte pojištěné, budete totiž muset jeho opravu nebo výměnu platit ze svého.

 

Jediná šance, jak o peníze nepřijít, spočívá v tom, že zastavíte vůz, od něhož kamínek odlétl. Pokud se to podaří a jeho řidič proti tomu nebude nic namítat, bude škoda hrazena z jeho povinného ručení.

 

"Musí ale sám zavolat do své pojišťovny a událost nahlásit. Když však s vaším názorem, že kámen odlétl právě od jeho vozu, nebude souhlasit, jste bez šance. Dokazovat, že to tak skutečně bylo, je prakticky nemožné,“

říká Petr Skorčík z firmy Autoskolo Asklo.

 

Pravděpodobnost, že dostižený řidič bude souhlasit s placením nového skla ze svého povinného ručení navíc snižuje fakt, že přijde o slevové bonusy. Vyjádřeno penězi – během následujích let to může být i několik tisíc korun.

 

Jestliže máte jasno v tom, jak bude škoda na autě hrazena, je na čase řešit, co se samotným sklem. Dobrou zprávou je, že ani větší poškození čelního skla už nemusíte bezpodmínečně řešit jeho výměnou. Dnes velmi používaná technologie Glass Repair dokáže zacelit i praskliny dlouhé až 15 centimetrů.

 

Sklo nechte opravit co nejdřív

Nechat sklo opravit je nejlepší co nejdříve. Prach, vosk z myčky nebo zmrzlá voda opravu ztěžují.

 

"Zkoušky pevnosti opraveného skla potvrdily, že dokážeme opravit i prasklinu dlouhou až 30 centimetrů. V Česku jsme dostali atest na opravu prasklin dlouhých maximálně 15 centimetrů. Co se týká poškození od kamínků, smíme opravovat poškození do průměru 2,5 centimetru,“ říká Josef Dostál ze společnosti N. E. T. Praha.

 

Oprava nebo rovnou výměna je přitom nezbytná.

Prasklina totiž může být i příčinou toho, že vám policista zakáže pokračovat v jízdě.

Přistiženému řidiči navíc ve správním řízení hrozí pět trestných bodů a pokuta pět až deset tisíc korun.

 

"Podle zákona sankce hrozí ve chvíli, kdy je prasklina nebo jiné poškození v místech dosahu stěračů větší než dva centimetry,

říká Karel Hanzelka z ministerstva dopravy.

 

Toto riziko po opravě mizí. "Místo poškození není téměř vidět. Když o tom nebudete vědět, nenajdete ho. Objeví ho samozřejmě majitel auta, který ví, kde původně bylo,“ doplňuje Dostál.

 

Problémy nehrozí ani na stanici technické kontroly. Motorista po provedení opravy totiž v servisu obdrží atest v podobě kartičky o velikosti platební karty, která je brána jako doklad o garanci pevnosti skla.

 

Pojistka se vyplatí

Čelní sklo lze touto metodou opravit na jakémkoliv voze. Není problém ani s auty s tónovanými nebo s vyhřívaným čelním sklem. Cena se pohybuje mezi 500 až 1500 korunami. "Záleží především na rozsahu poškození,“ vysvětluje Josef Dostál z firmy N. E. T. Praha.

 

Prasklina ve výhledu: výměna

Oprava má dvě omezení.

 

Tím prvním je fakt, že sklo se podle zákona nesmí opravovat tehdy, když je poškozené ve výhledu řidiče.

 

Toto místo najdete přibližně takto: jde o obdélník, jehož spodní strana leží asi 30 centimetrů od dolní části skla, horní hrana asi 30 centimetrů od horní části skla, levá boční strana 15 centimetrů od bočního sloupku a pravá strana 15 centimetrů od středu skla.

 

"Je to nařízení z minulosti, kdy se skla opravovala jen pryskyřicí, která po čase žloutne. Nyní už nic takového nehrozí, ale musíme dodržovat zákon,“ vysvětluje Dostál.

 

Někdy se může stát, že poškození je takové, že před opravou je lepší dát přednost jeho výměně. Pokud ji nechcete platit ze své kapsy, musíte mít sklo pojištěné, případně znát řidiče, od jehož vozu kámen na vaše sklo vyletěl. Z jeho povinného ručení se pak bude hradit škoda.

 

"Pokud se viníka podaří zastavit, je nezbytné, aby svoji vinu přiznal. Bez jednoznačného důkazu, například policejního protokolu potvrzujícího vinu řidiče vozidla nebo jeho písemného doznání, nelze tuto škodu z povinného ručení uplatnit, varuje Václav Bálek z České pojišťovny.

 

Jistotu, jak neplatit za výměnu skla, nabízí jeho připojištění v rámci povinného ručení nebo uzavření havarijní pojistky. Na kolik vyjde? Například u České pojišťovny se platí 500 korun za rok. Je přitom jedno, zda má čelní sklo hodnotu pět nebo dvacet tisíc korun.

 

Mnoho řidičů si však připojištění nesjednává a peníze od pojišťovny se snaží získat podvodem. "Domluvil jsem se kamarádem, který potvrdil, že kamínek odlétl od jeho vozu. Úhrada škody pak šla z jeho povinného ručení,“ popisuje princip podvodu motorista, jehož jméno má redakce k dispozici.

 

"I přesto, že za tento podvod hrozí trestní stíhání, jde o častý čin, který se špatně dokazuje,“ říká Marek Vích z pojišťovny Kooperativa.

 

Papírování zařídí servis

Sama výměna připojištěného čelního skla může být bez jakýchkoliv starostí. Většina skloservisů za vás komunikaci s pojišťovnou obstará.

 

Stačí jen přijet, mít s sebou potřebné doklady, podepsat plnou moc, na jejímž základě servis pověříte jednat s pojišťovnou vaším jménem, a pak už si jen vyzvednete opravený vůz. Pokud na takový servis nenarazíte, pak je třeba volat na zákaznickou linku vaší pojišťovny, kde vám doporučí nejbližší smluvní servis a sdělí i další pokyny, jak postupovat.

 

Ti, kteří si výměnu skla budou hradit za své peníze, musí počítat s přibližně dvěma tisíci, které výměna bez samotného skla stojí. Jsou i servisy, které nabízejí, že sklo vymění u vás v garáži. Připlatíte si okolo pěti set korun a pojišťovny tento nadstandard neproplácejí.

 

V neznačkových servisech lze narazit i na levnější skla. "Nejde o nějaké nekvalitní výrobky. Většinou pocházejí ze stejné továrny, kde se vyrábějí i skla s logem automobilky. Ta levnější nemají jen to logo,“ vysvětluje Petr Skorčík z firmy Autoskolo Asklo.

 

Doklady k výměně skla

 

Z připojištění, z havarijního pojištění

* kopie řidičského průkazu

* kopie technického průkazu

* notářsky ověřená plná moc (pověříte jí zástupce servisu k jednáním s vaší pojišťovnou)

* v případě leasingu devinkulace (doklad od leasingové spol., na jehož základě pojišťovna vyplatí peníze servisu)

* platná pojistná smlouva

* doklad o zaplacení pojistky připojištění čelního skla nebo havarijního pojištění

 

Z povinného ručení viníka Pojištěný (viník):

* nahlášení pojišťovně

* kopie řidičského průkazu

* kopie technického průkazu

* doklad o uzavřeném povinném ručení

* doklad zaplacení povinného ručení

 

Poškozený:

* nahlášení pojišťovně viníka

* kopie řidičského průkazu

* kopie technického průkazu

* notářsky ověřená plná moc (pověříte jí zástupce servisu k jednáním s pojišťovnou)

* v případě leasingu devinkulace (doklad od leasingové spol., na jehož základě pojišťovna vyplatí peníze servisu)

 

Kolik stojí čelní sklo

Škoda Favorit 1446 Kč

Škoda Felicia 1785 Kč

Škoda Fabia (nová) 3451 Kč

Škoda Fabia (stará) 3225 Kč

Škoda Roomster 3451 Kč

Škodu Octavia (nová) 3867 Kč

Škoda Octavia (stará) 3689 Kč

Škoda Superb 4530 Kč

Alfa Romeo Brera 11 693 Kč

Audi A3 5930 Kč

Audi A4 6028 Kč

Citroën C3 8129 Kč

Citroën C4 11 242 Kč

Citroën C4 Picasso 13 448 Kč

Dacia Logan 3633 Kč

Fiat Panda 5584 Kč

Fiat Grande Punto 7237 Kč

Ford Fiesta 4366 Kč

Ford Focus 3721 Kč

Ford Mondeo 4820 Kč

Honda Civic 7967 Kč

Hyundai Getz 4489 Kč

Hyundai Accent 7987 Kč

Kia Picanto 7521 Kč

Kia Cee’d 9180 Kč

Kia Sorento 9249 Kč

Mazda 3 8960 Kč

Mercedes-Benz C 7215 Kč

Mercedes-Benz S 17 020 Kč

Mitsubishi Colt 6762 Kč

Opel Corsa 6220 Kč

Opel Astra 6871 Kč

Peugeot 206 5131 Kč

Peugeot 207 8168 Kč

Peugeot 307 10 250 Kč

Porsche Caynne 9530 Kč

Renault Clio 7060 Kč

Renault Thalia 4833 Kč

Renault Mégane 8566 Kč

Renalt Laguna 7710 Kč

Seat Altea 6256 Kč

Suzuki Swift 4328 Kč

Toyota Yaris 6104 Kč

Toyota Auris 7270 Kč

Toyota RAV4 6581 Kč

Volvo S40 7001 Kč

Volvo S60 9009 Kč

VW Polo 5596 Kč

VW Golf 5832 Kč

VW Passat 5832 Kč

 

silnicnizakon.cz

Sdílet tento příspěvek


Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky

Согласно ГК РФ, вред, причиненный взаимодействием источников повышенной опасности их владельцам (короче, когда камень разбил лобовое стекло, а не лоб пешехода), возмещается в общем порядке, то есть по принципу виновности.

 

Как доказать виновность водителя в том, что из-под его колеса вылетел камень, я себе не представляю. На мой взгляд, в подобной ситуации все признаки невиновного причинения вреда, а значит, вред не подлежит возмещению со стороны того, кто его причинил. Эту норму я нахожу разумной и целесообразной.

 

Любопытно, как же обстоит дело согласно букве чешского законодательства.

Sdílet tento příspěvek


Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky

Недавно возвращаясь с семьей с игровой площадки стали свидетелями того как газонокосилка управляемая подвыпившим ничего не подозревающим газонокосильщиком, метнула камень в стоявшую в метрах 20-ти шкодовку. Выбежавшая из нее женщина пассажир попросила подождать нас и позвала водителя. Тот посмотрел на повреждение краски на двери, почесал репу посмотрел на продолжающего косить газонокосильщика, плюнул и сказал нам спасибо.

 

Так что не только автомобиль может быть виновником, но и газонокосилка.

 

А как-то я в РБ на зимней, обильно посыпаной антипробуксовочными камешками заснеженной трассе, получил камешком от встречки. Стекло треснуло. Догнать встречника было нереально. Добровольная автокасочная страховка в таком случае рулит. :)

Sdílet tento příspěvek


Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky

Počínaje 1. lednem 2009 budeme Policii ČR volat k dopravní nehodě v těchto případech:

 

1. pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby,

 

2. pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě převyšující 100 000 Kč,

 

3. pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.); policie se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast,

 

4. pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.),

 

5. pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla),

 

6. pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu.

 

http://doprava.impuls.cz/zmena-zpusobu-ozn...le.html?id=1607

 

http://translate.google.com/translate?hl=r...tml%3Fid%3D1607

Sdílet tento příspěvek


Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky
Počínaje 1. lednem 2009 budeme Policii ČR volat k dopravní nehodě v těchto případech:

2. pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě převyšující 100 000 Kč

Вот и как определить эту шкоду baj voko, а вдруг там внутри поехала геометрия? Кстати, многие фирмы предписывают при аварии служебного авто вызывать полицию в любом случае.

Sdílet tento příspěvek


Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky
Кстати, многие фирмы предписывают при аварии служебного авто вызывать полицию в любом случае.

Počínaje 1. lednem 2009 budeme Policii ČR volat k dopravní nehodě v těchto případech:

 

3. pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby...

Sdílet tento příspěvek


Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky
policie se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast,

Sdílet tento příspěvek


Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky

Казнить нельзя помиловать. Запятую ставьте сами :D А если виновник уехал? Даже если запомнил номер, что в суматохе маловероятно, иди докажи, что не верблюд.

Sdílet tento příspěvek


Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky

Pokud chcete odpovídat, musíte se přihlásit nebo si vytvořit účet.

Pouze registrovaní uživatelé mohou odpovídat

Vytvořit účet

Vytvořte si nový účet. Je to snadné!

Vytvořit nový účet

Přihlásit se

Máte již účet? Zde se přihlašte.

Přihlásit se